Bệnh mạch vành là gì ? Nguyên nhân gây ra bệnh mạch vành.

Bệnh mạch vành là một căn bệnh khá phổ biến đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Bệnh mạch vành được coi là một loại bệnh cực kỳ nguy hiểm bởi nó là nguyên nhân gây tử vong ...

Xem chi tiết

1 2